Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Strona Główna BIP   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514457
  Strona Główna BIP


Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

INFORMACJE O SPÓŁCE ZARZĄDZAJĄCEJ

Zarządzającym strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

Podstawowe dane o spółce zarządzającej:

- Rejestr przedsiębiorców: KRS 0000033744 
(Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS) 
- REGON: 190315182
- NIP: 588-00-19-192
- Kapitał zakładowy: 190.303.000,- zł.

Zarządzający uprawniony jest do udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Strefy. Jednocześnie deklaruje on pełną pomoc w zakresie uzyskania wszelkich zezwoleń prawno - administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Informacji dotyczących zasad i warunków podejmowania działalności w Strefie udziela Biuro Pozyskiwania Inwestorów.

Adres spółki zarządzającej:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot

tel.: (0 58) 555 97 00

fax: (0 58) 555 97 11

e-mail: sekretariat[at]strefa.gda.pl

Biuro Pozyskiwania Inwestorów:

tel.: (0 58) 555 97 17

e-mail: invest[at]strefa.gda.pl

http://www.strefa.gda.plAutor dokumentu: Iwona Paliszewska


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Strona Główna BIP”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Iwona Paliszewska14.12.2010, 08:13 CET

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.