Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Kontrole zewnętrzne w Spółce Kontrole zewnetrzne 2012 rok   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514445
  Kontrole zewnetrzne 2012 rok

- Kontrola Urzędu Skarbowego w Sopocie w dniach 8.10 - 23.10.2012 r. Przedmiot kontroli: "Prawidłowość rozliczeń z budżetu z tytułu podatku VAT za okres 01.07-31.07.2012 r. - zasadność zwrotu podatku. Kontrola wypadła pozytywnie.

 - Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 11.12 -12.12.2012 r. Weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienie o dofinansowanie nr POIG.05.03.00.00-002/09-05(GPN-T Etap III). Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania nieprawidłowości.

 - Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Gdańsku p.t. "Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne" lipiec - grudzień 2012; W wystąpieniu pokontrolnym NIK uznała, że PSSE sp. z o.o. efektywnie wykorzystywała środki publiczne przeznaczone
na sfinansowanie prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem GPN-T, osiągnęła większość z planowanych wskaźników realizacji celów dwóch projektów objętych badaniem, a także zapewniła trwałość tych projektów.

 - Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A.- kontrola rzeczowo-finansowa projektu RPO 1.6.1 "Promocja gospodarcza województwa pomorskiego na terenie Azji południowo-wschodniej". Projekt uznano za zrealizowany prawidłowo.

 - Kontrola Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w ramach zakończonego projektu p.t.: "Wyposażenie GPN-T w nowoczesną infrastrukturę techniczną" w dniach 7-8 luty 2012 r.
W toku kontroli stwierdzono, że trwałość projektu została zachowana.Autor dokumentu: Jacek Formela


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Kontrole zewnetrzne 2012 rok”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Iwona Paliszewska12.07.2013, 10:37 CESTwprowadzono informacje o kontrolach zewnetrznych w Spólce (dane za 2012 r.)

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.