Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Kontrole zewnętrzne w Spółce Kontrole zewnętrzne 2010 rok   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514451
  Kontrole zewnętrzne 2010 rok

1) Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w okresie marzec - maj 2010.

Postępowanie przeprowadzone było w zakresie: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (kontrola na podstawie art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/19999 w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) - Projekt nr POIG.05.03.00-00-0002/09 "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - III Etap" - wniosek o płatność nr POIG.05.03.00-00-002/09-03. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.;

2) Kontrola przeprowadzona przez firmę InfoAudit sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
Kontrola dotyczyła weryfikacji prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie wraz z oceną możliwości absorpcji środków finansowych w ramach projektu "Gdański Park Naukowo-Techologiczny - Etap III". Kontrola przeprowadzona w maju 2010 roku;

3) Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pom. dot. realizacji projektu "Wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w nowoczesną infrastrukturę techniczną".
Kontrola przeprowadzona w dniu 20.04.2010 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.

4) Agencja Rozwoju Pomorza SA, kontrolujący: Ewa Szmelter, Magda Bzdzikot, Łukasz Keczmer, Michał Bartoszewicz, w okresie 13.09.- 15.09.
Kontrola dotyczyła realizacji projektu nr um. UDA-RPPM.01.05.01.00.005/08 - Wyposażenie Gdańskiego Parku Nakowo-Technologicznego w nowoczesną infrastrukturę techniczną. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Kontrola odbyła się ze względu na zakończenie projektu.Autor dokumentu: Jacek Formela


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Kontrole zewnętrzne 2010 rok”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Iwona Paliszewska19.01.2011, 14:15 CETwprowadzono informacje na temat kontroli zewnętrznych przprowadzonych w 2010 r.

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.