Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne Przetarg nieograniczony Rok 2009 Informacja na temat rozstrzygnięcia przetargu   Dziś jest 12.12.2018

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 496203
  Informacja na temat rozstrzygnięcia przetargu

Informacje na temat zawarcia umowy z wykonawcą rozbudowy GPN-T.

W dniu 10.09.2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o. o. a firmą KARMAR S.A. związana z udzieleniem zamówienia publicznego nr PSSE/ZP/1/2009 dotyczącego wykonania zadania pn. "Gdański Park Naukowo - Technologiczny - Etap III".

Informacje na temat wyników przetargu PSSE/ZP/1/2009.

W dniu 31 lipca 2009 roku Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podjął uchwałę nr 133/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nr PSSE/ZP/1/2009 dotyczącego zamówienia na roboty budowlane związane z realizacją projektu pt. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.

Na wniosek Komisji Przetargowej Zarząd Spółki uchwalił zatwierdzić wyniki przetargu nr PSSE/ZP/1/2009 i zaakceptować wybór firm Karmar S.A. z siedzibą w Warszawie i Bouygues Batiment International S.A. z siedzibą w Guyancourt (Francja), jako wykonawców zamówienia na roboty budowlane związane z związane z realizacją projektu pt. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, za łączną kwotę brutto 80.085.350,60 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 60/100).
***
Pomorska SSE  spółka z o.o. informuje, iż Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PSSE/ZP/1/2009 dotyczącego wykonania robót budowlanych zadania pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III" wybrał jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :
 
Karmar S.A.          i     Bouguenes Batiment International S.A.
ul. Taborowa 16           1 Avenue Eugene Freyssinet
02-699 Warszawa       78280 Guyancourt (Francja)
 
W dniu 24.08.2009 r. została zakończona  przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrola uprzednia w/w zamówienia - zakończenie z pozytywnym wynikiem w/w kontroli (wymaganej art.169 Ustawy Prawo zamówień publicznych) ostatecznie potwierdza rozstrzygnięcie postępowania i umożliwia zawarcie umowy z Wykonawcą.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce Zamówienia Publiczne http://www.psse.iq.pl/index.php?n=471

2. Informację na temat wyników przetargu PSSE/ZP/2/2007 znajdą Państwo w załączniku.ZAŁĄCZNIK:
1informacja wyniki przetargu 13.06.2007.doc


Autor dokumentu:


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja na temat rozstrzygnięcia przetargu”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Iwona Paliszewska20.10.2011, 10:57 CESTaktualizacja
Iwona Paliszewska20.10.2011, 10:56 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.