Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Zapytania Ofertowe   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514465
  Zapytania Ofertowe

***

 

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o zakończeniu postępowania nr GP-Z/215/2013 dotyczącego dostawy i montażu urządzeń dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” realizowanego w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ oraz przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich użytkowania i konserwacji. Szczegóły znajdują się w załączonej informacji o zakończeniu postępowania (zał. 51).

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące zaproszenia do złożenia oferty (nr postępowania: GP-Z/215/2013) na wykonanie dostawy i montażu urządzeń dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” realizowanego w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ oraz przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich użytkowania i konserwacji. Pytania i odpowiedzi w załączonym pliku nr 50.

***

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert określonego w zaproszeniu do złożenia oferty (nr postępowania: GP-Z/215/2013) na wykonanie dostawy i montażu urządzeń dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” realizowanego w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ oraz przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich użytkowania i konserwacji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej „Informacji o wydłużeniu terminu składania ofert” (załącznik nr 49).

***

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy i montażu urządzeń dla laboratorium Polpharma Biologics zlokalizowanego na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego „A” realizowanego w ramach projektu pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”, wraz z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej IQ i kwalifikacji operacyjnej OQ oraz przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich użytkowania i konserwacji. Termin oraz szczegółowe warunki złożenia oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu nr GP-Z/215/2013 z dnia 21.06.2013 r. (zał. nr 18). Pozostałe informacje znajdą Państwo  w załącznikach 19 - 48. 

Uwaga:

Zamawiający informuje, że ze względu na zbyt duży rozmiar pliku PDF, rysunek z projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji (A-WK) „Rzut parteru WK5 rew. E” stanowiący element nr 13 załącznika nr 3 do Zaproszenia, nie mógł być zamieszczony na stronie internetowej. Wersję elektroniczną rysunku można otrzymać od Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, ponadto Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni do wglądu rysunek w wersji papierowej – dane kontaktowe Zamawiającego znajdą Państwo w Rozdziale XI Zaproszenia.”


***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o zakończeniu postępowania nr GP-Z/AP/98/2013 dotyczącego zamówienia na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych w Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanym na II p. budynku biurowo-laboratoryjnego „A” w ramach zadania pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”. Do realizacji wybrano ofertę firmy VWR International sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ul. Limbowej 5, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły znajdują się w załączonej informacji z otwarcia ofert nr GP-Z/AP/108/2013 z dnia 25.04.2013 r. (zał. nr 17)

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ogłasza nowe postępowanie i zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych w Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanym na II p. budynku biurowo-laboratoryjnego „A” w ramach zadania pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Termin oraz szczegółowe warunki złożenia oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu nr GP-Z/AP/98/2013 z dnia 18.04.2013 r. (zał. nr.14). Pozostałe informacje - w zał. nr 15.

Pytania i odpowiedzi zamiescilismy w załaczniku nr 16.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. niniejszym odstępuje od wyboru wykonawcy w trybie postępowania ofertowego dotyczącego zamówienia na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych w Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanym na II p. budynku biurowo-laboratoryjnego „A” w ramach zadania pn. „Gdański Park Naukowo-Technologiczny – Etap III”.
Pismo nr GP-Z/AP/94/2013 z informacją o odstąpieniu od wyboru wykonawcy w załączniku nr 13.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. informuje o zaproszeniu nr GP-Z/AP/70/2013 z dn. 14.03.2013 r. do złozenia oferty na dostawę i montaż mebli labolatoryjnych w Laboratorium Ochrony Środowiska zlokalizowanym na II pietrze budynku biurowo - labolatoryjnego "A" w ramach zadania pn. "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III".

Treść zaproszenia i pozostałe szczegóły znajda Państwo w załacznikach poz. 4 - 12.

****

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych  z rozbudową części instalacji sanitarnych zrealizowanych w budynku biurowo - laboratoryjnym "A" Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku dla potrzeb Laboratorium Ochrony Środowiska i Instyturu Hilarego Koprowskiego (EduLab).

Zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Pozostałe szczegóły dostępne są na stronie: http://strefa.gda.pl/477,Zaproszenie_do_z%C5%82o%C5%BCenia_oferty.php

***

Pomorska SSE sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż 5 sztuk dygestoriów wraz z szafami wentylowanymi poddygestoryjnymi dla laboratorium Ochrony Środowiska.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.ZAŁĄCZNIK:
1Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
2Załączniki do Zaproszenia.rar
3Informacja.pdf
4Zaproszenie 14.03.2013.pdf
5Zał nr 1 - Specyfikacja mebli.pdf
6Zał nr 2 - Aranżacja mebli laboratoryjnych.pdf
7Zał nr 3 - Opis ogólny laboratorium.pdf
8Zał nr 4 Plan instalacji elektrycznych.pdf
9Zał nr 5 - Plan instalacji sanitarnych.pdf
10Zał nr 6 - Projekt umowy.pdf
11Zał nr 7 - Formularz ofertowy.pdf
12Pytania i odpowiedzi - 21-03-2013.pdf
13Informacja.pdf
14Zaproszenie do złożenia oferty GP-Z-AP-98-2013.pdf
15załączniki.rar
16Pytania i odpowiedzi - 23-04-2013.pdf
17informacja z otwarcia ofert 2.pdf
18Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
19Załącznik nr 1 do Zaproszenia.rar
20Załącznik nr 2 do Zaproszenia.rar
21Załącznik nr 4 do Zaproszenia.rar
22Załącznik nr 5 do Zaproszenia.rar
23Załącznik nr 3 00 do Zaproszenia.pdf
24Załącznik nr 3 01_A-A_Opis architektoniczny.pdf
25Załącznik nr 3 02_A-A_Aranżacja pomieszczeń - kondygnacja I.pdf
26Załącznik nr 3 03_A-A_Strefy czystości - Kaskada ciśnień - kondygnacja I.pdf
27Załącznik nr 3 04_A-A_Rzut I kondygnacji 1_50.pdf
28Załącznik nr 3 05_A-A_Przekrój A-A i B-B.pdf
29Załącznik nr 3 06_A-A_RABS.pdf
30Załącznik nr 3 07_A-A_Pomieszczenie nr 2-22 klasy B.pdf
31Załącznik nr 3 08_A-A_Zestawienie stolarki 2.pdf
32Załącznik nr 3 09_A-WK_Opis instalacji wentylacji i klimatyzacji.pdf
33Załącznik nr 3 10_A-WK_Wentylacja - Schemat część 1.pdf
34Załącznik nr 3 11_A-WK_Wentylacja - Schemat część 2.pdf
35Załącznik nr 3 12_A-WK_Wentylacja - Schemat część 3.pdf
36Załącznik nr 3 14_A-WK_Wytyczne montażowe sufitowego nawiewu laminarnego.pdf
37Załącznik nr 3 15_A-TL1_Opis systemu BMS EMS systemu śluz oraz detekcji niebezp gazów.pdf
38Załącznik nr 3 16-A-TL1_Numeracja_punktow_BMS_EMS i CMAS.pdf
39Załącznik nr 3 17_A-TL1_Lista_punktów_BMS.pdf
40Załącznik nr 3 18_A-TL1_Schemat P&ID BMS-HVAC_część_1.pdf
41Załącznik nr 3 19_A-TL1_Schemat P&ID BMS-HVAC_część_2.pdf
42Załącznik nr 3 20_A-TL1_Schemat P&ID BMS-HVAC_część_3.pdf
43Załącznik nr 3 21_ST_Ogólne specyfikacje techniczne.pdf
44Załącznik nr 3 22_ST_Ścianki działowe, winda towarowa.pdf
45Załącznik nr 3 23_ST_Stolarka okienna i drzwiowa.pdf
46Załącznik nr 3 24_ST_Wentylacja.pdf
47Załącznik nr 3 25_ST_Instalacje teletechniczne.pdf
48Załącznik nr 3 26_Wyciąg z Głównego Planu Walidacji.pdf
49Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert.pdf
50Pytania i odpowiedzi postępowanie GP-Z 215 2013.pdf
51Zakończenie postępowania GPZ 215 2013.pdf


Autor dokumentu: Anna Pękalska


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytania Ofertowe”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Iwona Paliszewska08.07.2013, 10:01 CESTaktualizacja
Iwona Paliszewska08.07.2013, 10:01 CESTaktualizacja
Iwona Paliszewska08.07.2013, 10:01 CESTaktualizacja
Iwona Paliszewska04.07.2013, 14:17 CESTwprowadzono informację o zakończeniu postepowania GPZ 215 2013
Iwona Paliszewska02.07.2013, 08:02 CESTpoprawiono informację o zamieszczonych pytaniach i odpowiedziach do postepowania GP-Z/215/2013

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.