Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Procedury Procedura obsługi inwestora   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514459
  Procedura obsługi inwestora

 1. Pierwszy kontakt Inwestora z Biurem Pozyskiwania Inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o warunkach inwestowania w Strefie i  oferowanych lokalizacjach;
 2. Wizyta Inwestora na terenie Strefy w celu dokonania wizji lokalnej i oceny oferowanych lokalizacji. Złożenie formularza "Zgłoszenie Inwestora" wraz z "Ankietą dotyczącą zapotrzebowania na media" - w języku polskim (formularz dostępny w Biurze Pozyskiwania Inwestorów lub na stronie internetowej PSSE) oraz 5-letnim biznes planem przedsięwzięcia gospodarczego na wybranym terenie Strefy;
 3. Rozpatrzenie przez Zarząd PSSE przedłożonych dokumentów. Podjęcie decyzji o kontynuowaniu negocjacji z Inwestorem - uchwała Zarządu;
 4. Ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej i na stronie internetowej Spółki (w j. polskim oraz j. angielskim) zaproszenia do publicznego przetargu/rokowań mającego/mających na celu wyłonienie inwestora, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie oraz (w przypadku przetargu łącznego) nabędzie prawo do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza;
 5. Wykupienie przez Inwestora "Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu/Rokowań" (Specyfikacja ... zatwierdzana jest wcześniej przez Zarząd Spółki - uchwała Zarządu); 
 6. Złożenie przez Inwestora pełnej dokumentacji oferty wraz z załącznikami zgodnie z wymaganiami "Specyfikacji..." w miejscu i terminie określonym w publicznym zaproszeniu do przetargu/rokowań;
 7. Przeprowadzenie przez Komisję Przetargową/Rokowań (Komisje Przetargowe/Rokowań powoływane są każdorazowo przez Zarząd Spółki Zarządzającej - uchwała Zarządu) przetargu łącznego lub rokowań w siedzibie Spółki. Wstępny wybór Inwestora, lub stwierdzenie, że Inwestor nie spełnia wymaganych kryteriów - wybór Inwestora lub unieważnienie przetargu/rokowań;
 8. Podjęcie stosownych uchwał przez organy statutowe Spółki;
 9. Zamieszczenie przez Spółkę na stronie internetowej Pomorskiej SSE (www.strefa.gda.pl) informacji o wyborze oferty;
 10. Przeprowadzenie procedury wydania zezwolenia na działalność gospodarczą w Strefie;
 11. Przeprowadzenie czynności prawnych związanych z nabyciem przez Inwestora prawa do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza.


Autor dokumentu: Iwona Paliszewska


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Procedura obsługi inwestora”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Różycka17.12.2009, 15:04 CETzmiana procedury obsługi inwestora
Iwona Paliszewska15.10.2009, 08:57 CESTUaktualniono zapisy dotyczące procedury obsługi inwestora
Iwona Paliszewska19.11.2007, 11:11 CETaktualizacja informacji dot. procedury obsługi inwestora
Iwona Paliszewska27.01.2005, 13:08 CET
Iwona Paliszewska27.01.2005, 12:22 CET

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.