Strona gwna
SZUKAJ 
Instrukcja PSSE Redakcja
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej Menu przedmiotowe Organy spółki i ich kompetencje Rada Nadzorcza   Dziś jest 30.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 12.07.2013
Liczba odwiedzin 514443
  Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Wspólników i sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Aktualnie obowiązujacą Umowę Spółki znajdą Państwo w zał. nr 4

***

W dniu 7 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:

  • uchwałami nr 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013 udzielono absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

***

W dniu 26 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:

·         uchwałami nr 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 11/2012 udzielono absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

***

W dniu 3 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego:

• uchwałami nr 8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011 udzielono absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

• w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej uchwałą nr 13/2011 powołano Radę Nadzorczą na nową 3-letnią kadencję.
W skład Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. wchodzą obecnie:
    1) Pan Marek Muszyński – Przewodniczący Rady     
        
(reprezentant Skarbu Państwa, wskazany przez Ministra Gospodarki)
    2) Pani Dorota Podsiedzik-Malec – Członek Rady   
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazany przez Prezesa UOKiK)
     3) Pan Bartłomiej Gliniecki – Członek Rady            
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazany przez Wojewodę Pomorskiego)
     4) Pan Rafał Dubel – Członek Rady                          
        
(reprezentant Województwa Pomorskiego)
     5) Pan Alan Aleksandrowicz – Członek Rady          
         (reprezentant Gminy Miasta Gdańsk)

***

- w dniu 7 kwietna 2011 r. Wojciech Nowicki - Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej szp. z o.o.

- na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w drodze uchwały nr 14/2011 zatwierdziła zmiany oraz nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej (tekst dostępny w załaczniku nr 5)


***

W dniu 11 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego
uchwałami nr 8/2010, 9/2010,  10/2010,  11/2010,  12/2010,  13/2010 oraz 14/2010 udzielono absolutorium
poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.

***
W dniu 16 czerwca 2009 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego:

  • uchwałami nr 06/2009, 07/2009, 08/2008, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 13/2009 oraz 14/2009 udzielono absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
  • w związku z rezygnacjami z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonymi przez pana Tomasza  Kalinowskiego (reprezentant Skarbu Państwa, wskazany przez Wojewodę Pomorskiego) i pana Macieja Dobrzynieckiego (reprezentant Zarządu Województwa Pomorskiego) - uchwałami nr 15/2009 i 16/2009 powołano panów Wojciecha Nowickiego i Rafała Dubela na członków Rady Nadzorczej PSSE sp. z o.o.

W skład Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. wchodzą obecnie:

1)      Pani Jadwiga KARWATKA    - Przewodnicząca Rady
          (reprezentant Skarbu Państwa, wskazana przez Ministra Gospodarki),

2)      Pani Dorota PODSIEDZIK-MALEC - Członek Rady
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazana przez Prezesa UOKiK),

3)      Pan Wojciech Nowicki- Członek Rady
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazany przez Wojewodę Pomorskiego),

4)      Pan Rafał Dubel - Członek Rady
         (reprezentant Województwa Pomorskiego),

5)      Pan Alan Aleksandrowicz- Członek Rady
         (reprezentant Gminy Miasta Gdańsk).


***
W dniu 21 października 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o odwołaniu ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Edwarda Hartwich - reprezentanta Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, a w jego miejsce, uchwałą ZW nr 32/2008, został powołany pan Alan Aleksandrowicz reprezentant Gminy Miasta Gdańska.

Skład Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

1)      Pani Jadwiga KARWATKA    - Przewodnicząca Rady
          (reprezentant Skarbu Państwa, wskazana przez Ministra Gospodarki),

2)      Pani Dorota PODSIEDZIK-MALEC - Członek Rady
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazana przez Prezesa UOKiK),

3)      Pan Tomasz KALINOWSKI - Członek Rady
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazany przez Wojewodę Pomorskiego),

4)      Pan Maciej DOBRZYNIECKI - Członek Rady
         (reprezentant Zarządu Województwa Pomorskiego),

5)      Pan Alan Aleksandrowicz- Członek Rady
         (reprezentant Gminy Miasta Gdańsk).

***
W dniu 14.05.2008 r. odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, podczas którego:
 
- Uchwałami Nr 07/2008, 08/2008, 09/2008,10/2008, 11/2008, 12/2008 i 13/2008
  udzielono absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
 
- Uchwałami Nr 14/2008, 15/2008, 16/2008, 17/2008 i 18/2008
  odwołano dotychczasową Radę Nadzorczą,
 
- Uchwałami Nr 19/2008, 20/2008, 21/2008, 22/2008 i 23/2008
  powołano Radę Nadzorczą na nową trzyletnią kadencję wspólną w następującym składzie

1)      Pani Jadwiga KARWATKA    - Przewodnicząca Rady
          (reprezentant Skarbu Państwa, wskazana przez Ministra Gospodarki),

2)      Pani Dorota PODSIEDZIK-MALEC - Członek Rady
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazana przez Prezesa UOKiK),

3)      Pan Tomasz KALINOWSKI - Członek Rady
         (reprezentant Skarbu Państwa, wskazany przez Wojewodę Pomorskiego),

4)      Pan Maciej DOBRZYNIECKI - Członek Rady
         (reprezentant Zarządu Województwa Pomorskiego),

5)      Pan Edward HARTWICH - Członek Rady
         (reprezentant Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Rada ukonstytuuje się (wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady) podczas najbliższego posiedzenia Rady w dniu 30.05.2008 r.

***
03.10.2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego:

    - uchwałą nr 23/2007 odwołano ze składu RN Panią Teresę Korycińską,
    - uchwałą nr 24/2007 powołano do składu RN Panią Jadwigę Karwatka,
    - uchwałą nr 25/2007 zatwierdzono nowy tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia
      Wspólników (w załączniku),
    - uchwałą nr 29/2007 podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty
      171.822.000,00 PLN,
    - uchwałą nr 30/2007 wprowadzono zmiany w Umowie Spółki (w załączniku)


W skład Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółka z o. o. wchodzą obecnie:
 
 1) Michał Kaczmarzyk                 Przewodniczący RN,
 2) Jarosław Pawłowski                Członek RN,     
 3) Alan Aleksandrowicz               Członek RN,
 4) Jadwiga Karwatka                   Członek RN,
 5) Zygmunt Rzaniecki                      Członek RN.
       
Regulamin Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. znajdą Państwo w załączniku.


 

 ZAŁĄCZNIK:
1Regulamin RN-01.06.2007 r.(tekst jednolity).doc
2III-2.1 Umowa Spółki 16.06.2009 r.doc
3Regulamin ZW-(tekst jednolity)-03.10.2007 r..doc
4Umowa Spółki 20 12 2012 r .pdf
5Regulamin RN - tekst jednolity z dnia 15 04 2011.doc


Autor dokumentu: Iwona Paliszewska


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rada Nadzorcza”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Różycka10.06.2013, 13:53 CESTinformacja o udzieleniu absolutorium
Iwona Paliszewska24.04.2013, 14:31 CESTuaktualniono treść umowy spólki
Anna Różycka02.07.2012, 13:51 CESTinformacja o udzieleniu absolutorium
Iwona Paliszewska06.06.2011, 12:11 CESTwprowadzono zmiany do zapisu dot. składu Rady Nadzorczej
Iwona Paliszewska06.06.2011, 12:03 CESTpoprawiono zapis dot. składu Rady Nadzorczej spółki

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wszelkie prawa zastrzeone.